Recentelijk was in het nieuws te lezen dat het niet goed gaat met de insectenpopulatie in Europa. Aan de BBG zal het niet liggen want in het Fokkerpark hebben we een waar insectenhotel gebouwd. Het hotel is gebouwd door vrijwilligers en kinderen uit de buurt en is tijdens de jaarlijkse herfstschoffel geopend. Kom gerust eens kijken of er al gasten zijn. 

 

Zaterdag 18 februari bereikte ons het droeve bericht dat ons erelid, dhr. H. Bierman is overleden. Dhr. Bierman, vele jaren bewoner van Bijlstraat 62 is o.a.de drijvende kracht geweest achter de herinrichting van de Bijlstraat en Koopweg tot de straten zoals deze nu hun uitstraling hebben.

In de jaren voordat de Hamerstraat, Bijlstraat en Koopweg in 1991 aangewezen werden tot stadsvernieuwingsgebied heeft hij geprobeerd de straten te bevrijden van grote bedrijven, die uit hun jasje gegroeid waren of voor veel overlast zorgden. Hij hoopte hiermee de straten leefbaarder te maken. In 1991 was daar de kans en een projectgroep werd opgezet, waarin de bewoners, bedrijven en gemeente vertegenwoordigd waren. Dhr. Bierman was een belangrijke vertegenwoordiger van de Bijlstraat en mede bepalend voor het behaalde resultaat.

Ook tijdens de uitvoering hield hij alles goed in het oog. Een fraai ingerichte straat en twee parken met speelgelegenheid en groen was het resultaat. Het beheer van de parken moest gedaan worden door een vereniging. Dus werd onze vereniging Buurtbeheergroep Koopweg- Bijlstraat opgericht. Dhr. Bierman heeft langdurig binnen deze vereniging verschillende functies bekleed. Voorzitter en penning- meester. Verder was hij voor onderhoud en activiteiten veel in het Fokkerpark te vinden. Tot ver na zijn verhuizing uit de Bijlstraat is hij actief geweest binnen de vereniging en bij zijn afscheid is hij onderscheiden met de Zilveren Bijl en het ere-voorzitterschap.

Het bestuur van de vereniging Buurtbeheergroep Koopweg/Bijstraat en zijn leden wensen zijn familie, vrienden en kennissen veel sterkte. 

Er is veel gedaan in de Bijlstraat om de trottoirs weer goed en veilig begaanbaar te maken voor de mensen die slecht ter been zijn en/of met een rollator lopen. En voor mensen met een visuele beperking. De trottoirs zijn hierbij ontdaan de obstakels die veroorzaakt werden door de boomwortels, die de bestrating ophoog drukte. Een punt van ergernis is nog steeds de grote uitritblokken, die de trottoirs op verschillende plaatsen smal maken en een belemmering vormen voor een goede doorgang.

De doorgang wordt op sommige plaatsen ook belemmerd door overhangend groen vanuit de tuinen over het trottoir. De trottoirs worden hierdoor onnodig smal voor mensen met rollator of buggy. Verder lopen mensen tegen takken en doornige hagen met gevolg van verwondingen of schade aan kleding. Hier kunnen we zelf veel aan doen door regelmatig dit groen te controleren en indien nodig te (laten) snoeien. Fijn voor de gebruikers van de trottoirs en goed voor de begroeiing. Dit zelfde geldt voor geparkeerde auto’s, die op het trottoir of regelmatig haaks op het trottoirs geparkeerd worden voor het Fokkerpark. De mensen met visuele beperking verwachten deze obstakels niet of bemerken ze te laat. Parkeer daarom in de daarvoor aangegeven vakken (niet voor inritten, want die zijn er vaak met dringende redenen).

Verder wordt er overlast ervaren met de toegankelijkheid van de trottoirs op dagen dat er vuil wordt opgehaald. Als u de afvalcontainer zo plaatst dat de voetganger er geen/ zo weinig mogelijk last van heeft en een begaanbaar trottoir overblijft, zullen zij u hiervoor erg dankbaar zijn. Verder waarderen de voetgangers het dat de plastic zakken aan de lantaarnpalen niet te vroeg worden opgehangen. En als ze niet opgehaald zijn (door te laat ophangen?) deze ook weer te verwijderen. De zakken belemmeren op de smalle trottoirs de (visuele en/of met rollator lopende) voetgangers. Ook voor de bewoner die tegen de lantaarnpaal met zakken aankijkt is het fijn als deze weer zijn verwijderd.

Tenslotte worden enkele eigenaren van honden opgeroepen om de uitwerpselen van hun viervoeter op te ruimen. Het groen, de weg, parkeerstroken en zeker het trottoir in de straten is geen honden toilet. Er staan op de hoek van de straten en bij de ingang van het Fokkerpark een afvalbak, waarin de zakjes met uitwerpselen kunnen worden gedeponeerd.

Als we hier met zijn allen een beetje op letten en rekening houden met de gebruikers van de trottoirs hebben we weer een veiliger en betere doorgang op de trottoirs. Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.

Beste bewoner,

Heeft u iets te melden, zoals ongelijke bestrating, beschadigd straatmeubilair, defecte straatverlichting, e.d. Maar ook ophalen van vuil afkomstig van werkzaamheden in het Fokker- en/of Honorpark: 

We willen u vriendelijk vragen deze melding en volgende meldingen online te gaan maken. Via de website www.gooisemeren.nl , vervolgens ‘Melden bij de gemeente’ aanklikken, in het volgende scherm nogmaals ‘Melden bij de gemeente ’aanklikken  en dan nog een laatste roze kadertje aanklikken ‘Iets melden bij de gemeente’. Werkt voor iedereen sneller, u noteert dan ook gelijk uw postcode en huisnummer en uw telefoonnummer.

Dus graag deze melding op deze manier.

 

Alvast hartelijk dank hiervoor

Buurt Beheer Groep

 

Zo'n 2 jaar geleden las ik een artikeltje in de krant over een Minibieb. Een particulier initiatief, een klein huisje of kastje met daarin gratis boeken voor iedereen om te lenen of te ruilen. Ik heb t uitgeknipt met het idee, dat lijkt me nou leuk om te doen! Ik lees graag en heb inmiddels heel wat boeken en eigenlijk lees ik ze maar één keer. Zo'n minibieb zou een leuke manier zijn om mijn boeken te delen en ook om zelf nog eens een leuk boek tegen te komen van een ander! Vorig jaar zomer reed ik samen met mijn man Ed door het oude dorp van Huizen. En op enig moment kwamen we langs een minibieb! Stoppen, bekijken en weer helemaal enthousiast! Ook Ed. We hadden al gauw besloten dat het er nu maar eens van moest komen! Ed heeft t huisje ontworpen en afgeschilderd, het timmerwerk hebben we uitbesteed. Eenmaal klaar en opgehangen, heb ik bij de hele straat een briefje in de brievenbus gedaan om te laten weten dat Monique's Minibieb een feit was! In de Minibieb staat een mix van boeken. Roman's, thrillers, moderne biografieën, voor iedereen wat. Boeken die je op dit moment nog in de boekwinkel kan vinden. Op mijn facebook plaats ik regelmatig een berichtje over wat er zoal in staat, zo blijf je op de hoogte. Ik hoop dat men er plezier aan beleeft en de minibieb van mond tot mond gaat, zodat de groep lezers die er gebruik van maakt steeds groter wordt. Dus zegt het voort! Facebook.com/minibiebbussum.

Monique, Bijlstraat 72

Beste bewoner van de straat,

Zoals ik  tijdens de jaarvergadering heb gezegd  krijgen we in maart een glasvezelkabel in de straat. Hiervoor worden de trottoirs open gegraven en opnieuw bestraat.

In de straat is er een probleem met de bestrating door beschadiging door de boomwortels. Hierover is overleg geweest tussen onze vereniging en de gemeente met als uitkomst dat de trottoirs en parkeerhavens opnieuw worden bestraat. Tevens wordt gekeken naar de inritblokken in de trottoirs die te groot zijn. En hoe de boomwortel problemen in de toekomst kunnen worden vermeden.  De bedoeling was dat de gemeente voor die tijd  deze problematiek en de voorbereiding voor herbestrating klaar zou hebben. Dit is helaas niet gelukt.

Aansluitend is dus niet mogelijk om deze activiteiten met de bomen en de bestrating in te plannen mede ivm het aanvragen van vergunningen. Volgens de huidige planning wordt de glasvezel bij u al begin maart aangelegd ( week 10 en 11). U krijgt daar als bewoners van te voren van de aannemer Volker Wessels Telecom een brief over.

Het is vervelend voor u als bewoners dat de straat dan twee keer in korte tijd open ligt. Helaas is dit door het aanpassen van de planning van de glasvezel niet meer mogelijk om de beide acties goed op elkaar af te stemmen.

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Richard Rigter

Secretaris vereniging buurtbeheergroep Koopweg/Bijlstraat

Het Fokkerpark tussen de Bijlstraat en de Koopweg staat bekend om de groene oase van rust en een fijne speelplek voor de opgroeiende jeugd uit de omliggende straten. Maar op dit moment is deze oase van herfstkleuren ook het domein voor vogelaars uit heel Nederland.

Deze week is het Fokkerpark het middelpunt van vogelminnend Nederland. Vogelaars vanuit alle windstreken komen naar het Fokkerpark om zeldzame vogels waar te nemen. Sinds een half jaar fladdert er al een witte huismuis in en rond het park. En sinds deze week is er een roze spreeuw te zien. Vandaag poseerden ze zelfs naast elkaar op een schoorsteen voor de bezoekende vogelaars. Gisteren waren er ook al 40 pestvogels waargenomen in het park, aldus een van de bezoekers. Ze deden zich te goed aan de daar aan de bomen hangende bessen. Deze ochtend vloog de groep pestvogels weer rond bij het park. Bijgevoegd is een artikel uit de Bussums Nieuws van woensdag 7 november 2012, waarin dhr. G. Buhr de waarnemingen uit deze buurt beschrijft.

Het park dat door vrijwilligers wordt beheerd en onderhouden is daarmee het bewijs dat een groene plek in de bebouwing niet alleen een belangrijke aanwinst is voor de bewoners in de buurt, maar ook voor de natuur. Een plaats om regelmatig van te genieten voor iedereen.

Lees voor meer informatie over het Fokkerpark en het Honorpark (ook gelegen tussen de Bijlstraat en de Koopweg) op de site www.onze-straat.nl

 

Redactie: H.T. Rigter 11-11-2012